Nyheter / 2019 / 25 mars

Pierre Wallgren VD för nya bolaget

Pierre Wallgren blir vd för det gemensamma bolag som We Consulting och Ikkab kommer att bilda. Sedan 17 januari har ett intensivt arbete pågått med vad fusionen ska landa i. Nu det är många som är nyfikna på hur arbetet går och när resultatet kommer att presenteras.

Varför tar ni fram en ny gemensam strategi och värdegrund?
Istället för att arbeta vidare med ett av varumärkena anser vi att samgåendet behöver ett större omtag kring vilka vi är och var vi ska tillsammans. Vi vill säkerställa att vi behåller företagens olika styrkor och förenar företagskulturerna inom Ikkab och We consulting. För att kunna göra det behöver vi tillsammans ta fram en gemensam strategi, värdegrund och ett helt nytt varumärke.

Vad skiljer och vad är lika mellan de två företagen?
Det är två framgångsrika bolag med starka företagskulturer, väl inarbetade värdegrunder och etablerade varumärken. Företagen har visserligen olika uppdrag och affärer men båda handlar att ligga i framkant vad gäller teknik och möjligheter. Istället för att börja konkurrera inom samma områden så skapar samgåendet en ledande teknikkonsult inom flera områden. Sedan ser båda företagen likadant på den viktigaste framgångsfaktorn – våra medarbetare. Om det är något jag är säker på så är det att vi kommer att fortsätta arbetet med vår utgångspunkt i medarbetarskapet eftersom det är det som gör oss framgångsrika på lång sikt.

Berätta hur ni har drivit arbetet?
Det har varit ett högt tempo sedan starten den 17 januari med samtliga medarbetare. Vi har genomfört fyra workshops; i Borås, Stockholm, Växjö och Malmö med representanter från båda bolagen och från hela Sverige. Just nu är vi inne i en skapande-fas där byrån som hjälper oss, analyserar och producerar bland annat namn, budskap och grafisk profil kopplat till varumärke samt affärsmodell. Vi fokuserar på hur vi sammanfogar bolagsstrukturen rent konkret, från personalförmåner till IT-struktur. Jag själv lyssnar mycket på ledare och medarbetare i organisationerna för att ta reda på vad som fungerar bra och vad vi behöver utveckla framåt.

Vad har varit de största utmaningarna i arbetet?
Det är fantastiskt att båda bolagen har starka företagskulturer och det kan kännas tungt att lämna inarbetade varumärken. Men för att få ut det bästa av båda bolagen måste vi bygga något nytt tillsammans. Därför ligger den största utmaning framför oss och den består av att två företag ska bli ett – inte bara på pappret. Vi i ledningen har ett ansvar att informera och engagera alla medarbetare i den här förändringsprocessen. Det också ligger ett ansvar hos varje medarbetare att hålla sig informerad och involvera sig i arbetet. Vi måste göra det tillsammans.

Många är nyfikna – när får vi se ett resultat?
Under Summit 2019 i Aronsborg den 10-12 maj kommer vi att presentera den gemensamma strategin, vår nya värdegrund och lansera varumärket. Det kommer bli en fantastiskt rolig helg då vi sammanför hela koncernen för att fira vår förstärkta insida och vår helt nya utsida. Det är en unik möjlighet att lära känna varandra på våra olika orter och förstå vad vi levererar i våra affärer. Sen måste vi såklart fira och ha kul när vi nu sätter plattformen och startskottet för framtiden!

Kontakt
Pierre Wallgren, VD
pierre.wallgren@we-consulting.se
+46 709 39 69 64

Lediga tjänster hos oss

Kontrollanläggningsingenjör

TJÄNSTBESKRIVNING Vi söker dig som vill arbeta med kontrollanläggningar för kraft- och transformatorstationer inom lokal-, region- och stamnät, 10-400 kV. I tjänsten kommer du att hjälpa nätägare och entreprenörer...

Läs mer

Fiberprojektör

Arbetsuppgifterna som fiberprojektör innebär att hämta tillstånd från markägare och myndigheter, ta fram materiallistor och kostnadskalkyler, samt sammanställa arbetsinstruktioner. Man utför även dokumentation och agerar även ofta projektledare. Vi...

Läs mer

Uppdragsledare för installation

Som uppdragsledare inom installation kommer du att leda och driva utredning och projektering i större uppdrag. I rollen ingår, förutom det tekniska ansvaret, att samordna, leda och fördela resurser...

Läs mer

Stationsprojektör

Vi söker dig som vill arbeta med stationsanläggningar för region- och stamnät, 10-400 kV. I arbetet ingår genomförande av förstudier, utredningar, kostnadskalkyler, dimensionering och kontrollberäkning av nya och befintliga...

Läs mer