Affärsområden / Fastighet & Industri

 

Det är lätt att ta elektriciteten för given. För några hundra år sedan såg vi den som en mystisk kraft. Idag revolutionerar den vårt sätt att leva och arbeta. Utan den så stannar våra liv.

IKKABs elingenjörer löser dina utmaningar inom alla typer av ”Industri-och fastighetsprojekt”. Från till exempel sjukhus, sjukvårdsinrättningar, kontor, laboratorier och skolor till hotell, industrianläggningar och bostäder.

Vi finns för att du ska framtidssäkra elförsörjningen i din verksamheten. Genomtänkta och väl genomförda elingenjörstjänster inom ”Fastighet & Industri” är investeringar som stärker din konkurrenskraft.

Vi erbjuder vi tjänster som till exempel kanalisation, kraft, belysning, teletekniska system, säkerhetssystem, ställverk, hissanläggningar med mera.

Våra elingenjörer bedömer behov och föreslår tekniska lösningar för att optimera driftsäkerhet, funktion och ekonomi. Ett nära samarbete med våra kunder säkerställer hög kvalitet och högsta värde.

Vi är unisont fokuserade på att skapa mervärden för dig. Därför ställer vi vår expertis inom ”Fastighet och Industri” till ditt förfogande.

Resultaten blir konkreta mervärden som ökar din lönsamhet. Från ett boende med hög komfort till en effektiv produktion och en säker arbetsmiljö.

Lediga tjänster hos oss

Fiberprojektör

Arbetsuppgifterna som fiberprojektör innebär att hämta tillstånd från markägare och myndigheter, ta fram materiallistor och kostnadskalkyler, samt sammanställa arbetsinstruktioner. Man utför även dokumentation och agerar även ofta projektledare. Vi...

Läs mer

Järnvägsingenjörer

Vill Du vara med att bygga upp och forma vår nya avdelning inom järnväg? Vi söker Dig med G.L.Ö.D och som har erfarenheter från något av teknikområdena el, signal...

Läs mer

Uppdragsledare för installation

Som uppdragsledare inom installation kommer du att leda och driva utredning och projektering i större uppdrag. I rollen ingår, förutom det tekniska ansvaret, att samordna, leda och fördela resurser...

Läs mer

Järnvägsingenjörer

Vill Du vara med att bygga upp och forma vår nya avdelning inom järnväg? Vi söker Dig med G.L.Ö.D och som har erfarenheter från något av teknikområdena el, signal...

Läs mer