Affärsområden / Fastighet & Industri

 

Det är lätt att ta elektriciteten för given. För några hundra år sedan såg vi den som en mystisk kraft. Idag revolutionerar den vårt sätt att leva och arbeta. Utan den så stannar våra liv.

IKKABs elingenjörer löser dina utmaningar inom alla typer av ”Industri-och fastighetsprojekt”. Från till exempel sjukhus, sjukvårdsinrättningar, kontor, laboratorier och skolor till hotell, industrianläggningar och bostäder.

Vi finns för att du ska framtidssäkra elförsörjningen i din verksamheten. Genomtänkta och väl genomförda elingenjörstjänster inom ”Fastighet & Industri” är investeringar som stärker din konkurrenskraft.

Vi erbjuder vi tjänster som till exempel kanalisation, kraft, belysning, teletekniska system, säkerhetssystem, ställverk, hissanläggningar med mera.

Våra elingenjörer bedömer behov och föreslår tekniska lösningar för att optimera driftsäkerhet, funktion och ekonomi. Ett nära samarbete med våra kunder säkerställer hög kvalitet och högsta värde.

Vi är unisont fokuserade på att skapa mervärden för dig. Därför ställer vi vår expertis inom ”Fastighet och Industri” till ditt förfogande.

Resultaten blir konkreta mervärden som ökar din lönsamhet. Från ett boende med hög komfort till en effektiv produktion och en säker arbetsmiljö.

Lediga tjänster hos oss

fiberprojektör

Arbetsuppgifterna som fiberprojektör innebär att hämta tillstånd från markägare och myndigheter, ta fram materiallistor och kostnadskalkyler, samt sammanställa arbetsinstruktioner. Man utför även dokumentation och agerar även ofta projektledare. Vi...

Läs mer

Stationsprojektör

Vi söker dig som vill arbeta med stationsanläggningar för region- och stamnät, 10-400 kV. I arbetet ingår genomförande av förstudier, utredningar, kostnadskalkyler, dimensionering och kontrollberäkning av nya och befintliga...

Läs mer

LIA-elever

IKKAB söker nu Sveriges vassaste YH/KY-student för LIA-praktik inom våra tjänsteområden installation och energi & elkraft. En praktik på IKKAB är en fantastisk möjlighet att få insyn i hur...

Läs mer

Beredare 0,4 – 40 kV

Arbetsuppgifterna består av beredning av elnät från 0,4 kV till 40 kV. Detta innebär att hämta tillstånd från markägare och myndigheter, ta fram materiallistor och kostnadskalkyler, samt sammanställa en...

Läs mer