Affärsområden / Fastighet & Industri / KNX

f486a1b3be-KNX_partner

KNX med certifierad konstruktör

På IKKAB kan vi erbjuda tjänster inom KNX med certifierad konstruktör med erfarenhet.

Exempel på tjänster är:

  • Projektering
  • Funktionsbeskrivningar
  • Programmering
  • Driftsättning
  • Besiktning
  • Kontroll

Projektering

I projekteringsskedet tar vi fram ritningsunderlag och funktionsbeskrivningar. Vi har erfarenhet av programmering och kan på ett enkelt sätt göra egenkontroller på våra handlingar och de produkter vi föreskriver för systemet. Vi är även behjälpliga då systemet skall programmeras och kan med vår kompetens och väl genomarbetade handlingar ge råd för den som skall driftsätta systemet.

Programmering och driftsättning av KNX

Programmering och driftsättning sker med programvaran ETS5 framtagen av KNX association. Driftsättning och felsökning kan i många fall ske på distans vilket som gör det enkelt för kunden att snabbt få hjälp med ändringar i systemet.

Besiktning

Besiktning av en KNX anläggning kräver god insyn i hur systemet fungerar. För att på ett korrekt sätt göra en bedömning av statusen på ett KNX system bör dator användas och händelseförlopp spelas in då anläggningen provas. Med dessa hjälpmedel kan anläggningen på ett effektivt sätt felsökas och informationen är oftast tillräcklig för att åtgärda de eventuella fel som upptäcks. Vid besiktning bör även de fysiska apparaterna samt busslingan kontrolleras för att säkerställa att anläggningen är korrekt utförd. En KNX installation har särskilda regler för hur den skall byggas upp och vilka kontroller som bör utföras för att kontrollera att allt är rätt utfört.

Kontroll

För en beställare kan det vara svårt att hålla koll på allt det tekniska runt KNX, framförallt när programmering sker i ETS5 som oftast enbart den som utför programmeringen har tillgång till i projektet. Som sakkunniga kan vi stötta beställare och entreprenör samt komma med förslag till hur programmering och installation bör utföras. Vi kan granska handlingar och kontrollera funktioner under projekteringens alla skeden samt rådgöra för att uppnå en kostnadseffektiv och funktionsduglig anläggning som motsvarar förväntningarna hos kund.

Lediga tjänster hos oss

Kalkylator

Vi söker kalkylatorer inom el, tele, it och säkerhet. Ditt huvudansvar blir att ta fram mängdkalkyler åt kommuner, entreprenörer, fastighetsbolag osv. Vi ser helst att du har el-bakgrund, CAD-vana...

Läs mer

Konstruktör installation

Arbetet innebär projektering och konstruktion åt kommuner, entreprenörer, fastighetsbolag osv. Du kommer att i första hand hjälpa uppdragsledare med att konstruera och projektera el i AutoCAD. Vi ser helst...

Läs mer

Stationsprojektör

Vi söker dig som vill arbeta med stationsanläggningar för region- och stamnät, 10-400 kV. I arbetet ingår genomförande av förstudier, utredningar, kostnadskalkyler, dimensionering och kontrollberäkning av nya och befintliga...

Läs mer

Uppdragsledare för installation

Som uppdragsledare inom installation kommer du att leda och driva utredning och projektering i större uppdrag. I rollen ingår, förutom det tekniska ansvaret, att samordna, leda och fördela resurser...

Läs mer