Om Ikkab / Företagspresentation

IKKAB startades den 18 december 2006 av Stefan Svahn, Andreas Wiman och Patrik Carlén. De var unga, nyutexaminerade och såg sig som oövervinneliga. Efter några år hos olika elkonsult- och installationsbolag växte det fram en önskan om att driva ett eget företag. Både för att utvecklas som människor, men också för att bygga ett bolag som alltid fokuserade på kunderna och deras specifika behov.

IKKAB startade med andra ord på grund av att det inte fanns något företag i branschen som brydde sig tillräckligt mycket om kunden. Ingen elkonsult investerade tillräckligt mycket för att förstå kundens situation. Få pratade ens med sina kunder utan tog enbart emot beställningar på löpande band. För IKKAB blev den öppna kunddialogen ett sätt att leva. Och det tog inte lång tid innan dörren mot marknaden öppnades på vid gavel.

Men under resans gång har vi lärt oss att vi inte kan vila oss mot historiska framgångar. Det gynnar oss inte att titta för mycket i backspegeln. Det går inte längre att bestämma vägen framåt. Vi måste designa vägen framåt och förnya oss regelbundet för att erbjuda ett ständigt högt värde för våra kunder.

För oss är kunden kung och vi ska vara den hjälpande resursen. Det gör IKKAB till en värdefull partner.

Lediga tjänster hos oss

Järnvägsingenjörer

Vill Du vara med att bygga upp och forma vår nya avdelning inom järnväg? Vi söker Dig med G.L.Ö.D och som har erfarenheter från något av teknikområdena el, signal...

Läs mer

Fiberprojektör

Arbetsuppgifterna som fiberprojektör innebär att hämta tillstånd från markägare och myndigheter, ta fram materiallistor och kostnadskalkyler, samt sammanställa arbetsinstruktioner. Man utför även dokumentation och agerar även ofta projektledare. Vi...

Läs mer

Järnvägsingenjörer

Vill Du vara med att bygga upp och forma vår nya avdelning inom järnväg? Vi söker Dig med G.L.Ö.D och som har erfarenheter från något av teknikområdena el, signal...

Läs mer

Uppdragsledare för installation

Som uppdragsledare inom installation kommer du att leda och driva utredning och projektering i större uppdrag. I rollen ingår, förutom det tekniska ansvaret, att samordna, leda och fördela resurser...

Läs mer