Om Ikkab / Miljöpolicy

Vår miljöpolicy utgår från en helhetssyn – att följa de lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav som gäller inom miljöområdet är en förutsättning för en positiv och hållbar utveckling. Vid inköp av produkter och tjänster ska vi prioritera miljömärkta produkter och leverantörer som har en miljöpolicy. Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt minska användningen av förbrukningsmaterial genom att bland annat skicka dokumentation elektroniskt framför att göra utskrifter som skickas med post. Vi prioriterar produkter som sänker energiförbrukningen, som datautrustning och annan energikrävande apparatur som används i vår verksamhet. Vi planerar resor för att minska miljöbelastningen och vi ska även vid inköp av fordon välja sådana som är miljöklassade.

Alla som arbetar på IKKAB ska:
  • Ha god kännedom och tillämpa miljölagstiftning som berör vår verksamhet
  • Arbeta med att förebygga och minska IKKAB:s miljöbelastning
  • Engagera alla anställda i miljöfrågor genom fortlöpande dialog
  • Tillsammans med medarbetarna skapa ett aktivt miljöarbete som öppet kommuniceras till kunder och andra intressenter
  • Källsortera allt avfall på samtliga kontor

Borås 2010-03-26
IKKAB

Stefan Svahn, VD

IKKAB är ISO-certifierade enligt Miljö 14001:2004, Det Norske Veritas har godkänt IKKAB:s
arbete med sitt ledningssystem och tillsammans med Swedac ackrediterat IKKAB.

Lediga tjänster hos oss

Uppdragsledare för installation

Som uppdragsledare inom installation kommer du att leda och driva utredning och projektering i större uppdrag. I rollen ingår, förutom det tekniska ansvaret, att samordna, leda och fördela resurser...

Läs mer

Projektör lokalnät 0,4 – 40 kV

Arbetsuppgifterna består av projektering av elnät från 0,4 kV till 40 kV. Detta innebär att beräkna och dimensionera ledningsnät och transformatorstationer vid om, till eller nybyggnad av ledningsnätet. Vi ser gärna att du...

Läs mer

Kontrollanläggningsingenjör

TJÄNSTBESKRIVNING Vi söker dig som vill arbeta med kontrollanläggningar för kraft- och transformatorstationer inom lokal-, region- och stamnät, 10-400 kV. I tjänsten kommer du att hjälpa nätägare och entreprenörer...

Läs mer

Fiberprojektör

Arbetsuppgifterna som fiberprojektör innebär att hämta tillstånd från markägare och myndigheter, ta fram materiallistor och kostnadskalkyler, samt sammanställa arbetsinstruktioner. Man utför även dokumentation och agerar även ofta projektledare. Vi...

Läs mer