Om Ikkab / Utmärkelser / Gasellpriset

Dagens Industri utser de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller. Sedan starten år 2000 har över 7 200 Gasellföretag utsetts, som tillsammans har skapat 167 000 jobb. Detta motsvarar nästan en tredjedel av alla nya jobb i Sverige.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har …

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr. 
  • minst tio anställda. 
  • offentliggjort minst fyra årsredovisningar. 
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt. 
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. 
  • sunda finanser.

Dagens Industri har utsett IKKAB till Gasellföretag 2011, 2012 och 2013.

Lediga tjänster hos oss

Stationsprojektör

Vi söker dig som vill arbeta med stationsanläggningar för region- och stamnät, 10-400 kV. I arbetet ingår genomförande av förstudier, utredningar, kostnadskalkyler, dimensionering och kontrollberäkning av nya och befintliga...

Läs mer

Beredare 0,4 – 40 kV

Arbetsuppgifterna består av beredning av elnät från 0,4 kV till 40 kV. Detta innebär att hämta tillstånd från markägare och myndigheter, ta fram materiallistor och kostnadskalkyler, samt sammanställa en...

Läs mer

Konstruktör installation

Arbetet innebär projektering och konstruktion åt kommuner, entreprenörer, fastighetsbolag osv. Du kommer att i första hand hjälpa uppdragsledare med att konstruera och projektera el i AutoCAD. Vi ser helst...

Läs mer

Uppdragsledare för installation

Som uppdragsledare inom installation kommer du att leda och driva utredning och projektering i större uppdrag. I rollen ingår, förutom det tekniska ansvaret, att samordna, leda och fördela resurser...

Läs mer