Om Ikkab / Utmärkelser / Gasellpriset

Dagens Industri utser de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller. Sedan starten år 2000 har över 7 200 Gasellföretag utsetts, som tillsammans har skapat 167 000 jobb. Detta motsvarar nästan en tredjedel av alla nya jobb i Sverige.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har …

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr. 
  • minst tio anställda. 
  • offentliggjort minst fyra årsredovisningar. 
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt. 
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. 
  • sunda finanser.

Dagens Industri har utsett IKKAB till Gasellföretag 2011, 2012 och 2013.

Lediga tjänster hos oss

Elkonstruktör stationer

Vi söker elkraftskonstruktörer för stationer inom följande områden: Ställverk, fördelningsstationer, nätstationer, transformatorer, kontrollutrustning och kopplingsutrustning . Vi söker dig som vill jobba med detaljkonstruktion av mellan- och högspänningsanläggningars kontrollutrustning...

Läs mer

LIA-elever

IKKAB söker nu Sveriges vassaste YH/KY-student för LIA-praktik inom våra tjänsteområden installation och energi & elkraft. En praktik på IKKAB är en fantastisk möjlighet att få insyn i hur...

Läs mer

LIA-elever

IKKAB söker nu Sveriges vassaste YH/KY-student för LIA-praktik inom våra tjänsteområden installation och energi & elkraft. En praktik på IKKAB är en fantastisk möjlighet att få insyn i hur...

Läs mer

Konstruktör installation

Arbetet innebär projektering och konstruktion åt kommuner, entreprenörer, fastighetsbolag osv. Du kommer att i första hand hjälpa uppdragsledare med att konstruera och projektera el i AutoCAD. Vi ser helst...

Läs mer