Om Ikkab / Utmärkelser / Gasellpriset

Dagens Industri utser de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller. Sedan starten år 2000 har över 7 200 Gasellföretag utsetts, som tillsammans har skapat 167 000 jobb. Detta motsvarar nästan en tredjedel av alla nya jobb i Sverige.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har …

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr. 
  • minst tio anställda. 
  • offentliggjort minst fyra årsredovisningar. 
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt. 
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. 
  • sunda finanser.

Dagens Industri har utsett IKKAB till Gasellföretag 2011, 2012 och 2013.

Lediga tjänster hos oss

Järnvägsingenjörer

Vill Du vara med att bygga upp och forma vår nya avdelning inom järnväg? Vi söker Dig med G.L.Ö.D och som har erfarenheter från något av teknikområdena el, signal...

Läs mer

Fiberprojektör

Arbetsuppgifterna som fiberprojektör innebär att hämta tillstånd från markägare och myndigheter, ta fram materiallistor och kostnadskalkyler, samt sammanställa arbetsinstruktioner. Man utför även dokumentation och agerar även ofta projektledare. Vi...

Läs mer

fiberprojektör

Arbetsuppgifterna som fiberprojektör innebär att hämta tillstånd från markägare och myndigheter, ta fram materiallistor och kostnadskalkyler, samt sammanställa arbetsinstruktioner. Man utför även dokumentation och agerar även ofta projektledare. Vi...

Läs mer

fiberprojektör

Arbetsuppgifterna som fiberprojektör innebär att hämta tillstånd från markägare och myndigheter, ta fram materiallistor och kostnadskalkyler, samt sammanställa arbetsinstruktioner. Man utför även dokumentation och agerar även ofta projektledare. Vi...

Läs mer