Om Ikkab / Utmärkelser / Superföretagen

Varje år rankar Veckans Affärer de mest framgångsrika svenska bolagen inom alla branscher. Under 2014 var det 442 företag som klarade de tuffa kraven. Listan motsvarar mindre än en procent av de cirka 50000 svenska företag som omsätter mer än 10 miljoner kronor per år. Det är flera faktorer som spelar in när företagen rankas och försäljningstillväxten väger tungt bland kriterierna. Men det räcker inte med ett eller två bra år.

Företaget ska kunna visa god tillväxt under minst fyra år för att kvala in som ett Superföretag. Andra faktorer är uthållig vinst, avkastning och skuldsättning. För rättvisans skull jämförs också varje företag med sin bransch. De tuffa kraven gör att inget företag har kvalat in till listan under samtliga tio år, däremot har ett svenskt företag lyckats kvala in nio av tio år.

Under 2014 var Superföretagen fler än någonsin. Förra toppåret var 2009 där siffrorna avspeglade verksamhetsåret 2008. Det var innan finanskrisen hunnit slå igenom. Mellan 2013 och 2014 utökades listan med 76 företag och nådde rekordnivån 442 stycken.

IKKAB är rankat som Superföretag 2012, 2013 och 2014.

Lediga tjänster hos oss

Järnvägsingenjörer

Vill Du vara med att bygga upp och forma vår nya avdelning inom järnväg? Vi söker Dig med G.L.Ö.D och som har erfarenheter från något av teknikområdena el, signal...

Läs mer

Fiberprojektör

Arbetsuppgifterna som fiberprojektör innebär att hämta tillstånd från markägare och myndigheter, ta fram materiallistor och kostnadskalkyler, samt sammanställa arbetsinstruktioner. Man utför även dokumentation och agerar även ofta projektledare. Vi...

Läs mer

fiberprojektör

Arbetsuppgifterna som fiberprojektör innebär att hämta tillstånd från markägare och myndigheter, ta fram materiallistor och kostnadskalkyler, samt sammanställa arbetsinstruktioner. Man utför även dokumentation och agerar även ofta projektledare. Vi...

Läs mer

fiberprojektör

Arbetsuppgifterna som fiberprojektör innebär att hämta tillstånd från markägare och myndigheter, ta fram materiallistor och kostnadskalkyler, samt sammanställa arbetsinstruktioner. Man utför även dokumentation och agerar även ofta projektledare. Vi...

Läs mer